Decyzje MWIF

Interpretacje indywidualne, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej

Decyzja z dnia 23.03.2018 r.
Decyzja z dnia 15.06.2018 r.
Decyzja z dnia 01.03.2022
Decyzja z dnia 25.03.2022
Decyzja z dnia 18.10.2022 – zmiana Decyzja GIF POWII.503.9.2022.SK.3
Decyzja z dnia 09.03.2023
Decyzja z dnia 25.01.2024

Wydane decyzje MWIF w sprawie reklamy

2012

FAKR-I.8521.3.7.2012
FAKR-I.8521.3.8.2012
FAKR-II.8521.1.11.2012
FAKR-II.8523.38.2012
FAKR-IV.8521.1.18.2012
FAKR-IV.8523.23.2012

2013

FAKR-I.8521.1.87.2013
FAKR-II.8523.27.2013
FAKR-II.8523.39.2013
FAKR-II.8523.57.2012
FAKR-III.8523.1.2013

2014

FAKR-I.8521.3.16.2012
FAKR-II.8523.44.2013
FAKR-I.8521.3.3.2013
FAKR-II.8523.58.2014
FAKR-III.8523.3.1.2014

2015

FAKR-I.8521.3.15.2015
FAKR-I.8523.82-1.2014
FAKR-I.8523.86.2014
FAKR-II.8523.5.2015
FAKR-II.8523.11.2015
FAKR-II.8523.40.2013
FAKR-II.8523.69.2014
FAKR-II.8523.82-2.2014
FAKR-II.8523.94.2014
FAKR-III.8521.1.30.2014
FAKR-IV.8523.10.2014
FAKR-IV.8523.28.2014

2016

FAKR-II.8523.14.2015
FAKR-8523.19.2015
FAKR-I.8521.1.23.2015
FAKR-II.8523.11.2015
FAKR-II.8523.24.2015
FAKR-II.8523.28.2015
FAKR-III.8521.1.13.2015
FAKR-III.8521.1.28.2015
FAKR-III.8523.1.2015
FAKR-III.8523.9.2016
FAKR-III.8531.1.10.2015
FAKR-IV.8521.1.12.2016
FAKR-I.8521.3.53.2016
FAKR-IV.8523.6.2016
FAKR-IV.8531.1.4.2016

2017

FAKR-I.8521.1.114.2016
FAKR-II.8523.4.2016
FAKR-I.8521.3.16.2017
FAKR-I.8521.1.72.2017
FAKR-I.8521.1.51.2017
FAKR-IV.8521.1.6.2017
FAKR-I.8521.1.20.2017
FAKR-I.8521.1.153.2016
FAKR-I.8521.1.150.2016
FAKR-I.8521.1.151.2016
FAKR-I.8521.1.47.2017
FAKR-III.8521.1.9.2017
FAKR-III.8523.1.2015
FAKR-II.8523.28.2015
FAKR-I.8523.15.2016
FAKR-II.8523.61.2014

2018

FAKR-I.8521.1.7.2017
FAKR-I.8523.4.2017
FAKR-II.8523.1.2018
FAKR-II.8523.3.2017
FAKR-IV.8521.1.30.2015
FAKR-IV.8523.8.2016
FAKR-I.8521.3.14.2017
FAKR-I.8521.1.80.2017

2019

FAKR-IV.8521.1.32.2018
FAKR-IV.8521.1.29.2015
FAKR-I.8521.3.5.2017
FAKR-IV.8521.1.15.2018
FAKR-II.8523.18.2018
FAKR-II.8523.12.2018
FAKR-II.8523.8.2017
FAKR-II.8523.14.2017
FAKR-II.8521.3.25.2018
FAKR-I.8521.3.16.2018
FAKR-I.8521.1.69.2017
FAKR-I.8521.3.22.2018

2020

FAKR-II.8523.16.2017
FAKR-II.8523.15.2017
FAKR-II.8523.6.2019
FAKR-II.8523.7.2019
FAKR-II.8523.12.2019
FAKR-II.8523.15.2019
FAKR-II.8523.4.2018
FAKR-II.8523.19.2015
FAKR-I.8521.3.20.2018
FAKR-II.8523.6.2018
FAKR-II.8523.11.2019
FAKR-II.8523.13.2019
FAKR-I.8521.3.18.2018
FAKR-II.8523.11.2020
FAKR-IV.8521.1.29.2019
FAKR-IV.8521.3.1.2017
FAKR-IV.8523.1.2019
FAKR-IV.8523.1.2020

2021

FAKR-II.8521.3.7.2020
FAKR-II.8523.13.2020
FAKR-II.8523.8.2019
FAKR-II.8523.5.2020

2022

FAKR-II.8523.10.2021
FAKR-II.8523.9.2019
FAKR-II.8523.6.2021
FAKR-IV.8521.2.8.2021
FAKR-II.8521.3.21.2018
FAKR-III.8521.3.5.2019

2023

FAKR-IV.8521.1.20.2023
FAKR-II.8523.2.2023