Do pobrania

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa

Zmiana kierownika w aptece ogólnodostępnej

1. Zgłoszenie zmiany na stanowisku kierownika
2. Oświadczenie o podjęciu się funkcji kierownika
3. Oświadczenie o zaprzestaniu pełnienia funkcji kierownika

Zmiana kierownika w aptece szpitalnej lub dziale farmacji szpitalnej

1.Zgłoszenie zmiany na stanowisku kierownika
2.Oświadczenie o podjęciu się funkcji kierownika
3.Oświadczenie o zaprzestaniu pełnienia funkcji kierownika

Zmiana kierownika w punkcie aptecznym

1.Zgłoszenie zmiany na stanowisku kierownika
2.Oświadczenie o podjęciu się funkcji kierownika przez mgr farm.
3.Oświadczenie o podjęciu się funkcji kierownika przez techn. farm.
4.Oświadczenie o zaprzestaniu pełnienia funkcji kierownika

Zastępstwo na stanowisku kierownika

1.Zgłoszenie powierzenia zastępstwa na stanowisku kierownika apteki
2.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na objęcie zastępstwa

Przekazanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego do utylizacji

Wzór protokołu przekazania produktu leczniczego, wyrobu medycznego do utylizacji

Pozostałe

  1. Plan kontroli 2018 WIF Kraków
  2. Plan kontroli 2018 Delegatura WIF w Nowym Sączu
  3. Plan kontroli 2018 Delegatura WIF w Tarnowie