Do pobrania

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa

Zmiana kierownika w aptece ogólnodostępnej

Dokumenty wymagane do zmiany na stanowisku kierownika apteki (.doc)  (.pdf)

Zmiana kierownika w aptece szpitalnej, zakładowej

Dokumenty wymagane do zmiany na stanowisku kierownika apteki (.doc)  (.pdf)

Zmiana kierownika w dziale farmacji szpitalnej

Dokumenty wymagane do zmiany na stanowisku kierownika działu farmacji szpitalnej (.doc)  (.pdf)

Zmiana kierownika w punkcie aptecznym

Dokumenty wymagane do zmiany na stanowisku kierownika punktu aptecznego (.doc)  (.pdf)

Udzielenie zgody na łączenie funkcji kierownika apteki i działu farmacji szpitalnej albo kierownika dwóch działów farmacji szpitalnej

Wniosek o udzielenie zgody na łączenie funkcji kierownika apteki i działu farmacji szpitalnej (.pdf)
Wniosek o udzielenie zgody na łączenie funkcji kierownika dwóch działów farmacji szpitalnej (.pdf)
Oświadczenie o zrzeczeniu się powiadamiania przed decyzją – art. 10 KPA

Zastępstwo na stanowisku kierownika

Powierzenia zastępstwa kierownika apteki ogólnodostępnej (.doc)  (.pdf)
Powierzenia zastępstwa kierownika apteki szpitalnej, zakładowej  (.doc)  (.pdf)

Przekazanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego do utylizacji

Wzór protokołu przekazania produktu leczniczego, wyrobu medycznego do utylizacji

Pozostałe

Plan kontroli 2021