Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

W SPRAWIE SAFETY FEATURES
W APTEKACH SZPITALNYCH I DZIAŁACH FARMACJI SZPITALNEJ
Wdrożenie tzw. „dyrektywy antyfałszywkowej” w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej – serializacja produktów leczniczych

komunikat MWIF