Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

w sprawie dostosowania się do wymogów art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1375)

Komunikat MWIF