Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

dotyczący sprawdzania, w momencie przyjmowania dostawy, warunków przechowywania oraz transportu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, które są przedmiotem dostawy oraz zapewnienia właściwych warunków przechowywania produktów leczniczych.

Komunikat MWIF