Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

w sprawie przekazywania informacji o braku możliwości zapewnienia dostępu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Komunikat MWIF z 30.08.2019 r.