Informacja o naborze do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego miejsce pracy KRAKÓW

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ds. obrotu hurtowego w Wydziale ds. Inspekcji Obrotu Hurtowego w Departamencie Nadzoru, miejsce pracy: 31-011 Kraków, Plac Szczepański 5

Link do ogłoszenia: Specjalista | Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie | Warszawa | Praca w służbie cywilnej (kprm.gov.pl)