Cennik

Koszty badań kalkulowane są w oparciu o tabelę czynnościową oraz o wartość roboczogodziny waloryzowanej corocznie o wskaźnik inflacji.

  • Cena roboczogodziny w 2023 r. wynosi 39,70 zł
  • Cena za badanie wody oczyszczonej w 2023 r. wynosi 357,30 zł