Cennik

Koszty badań kalkulowane są w oparciu o tabelę czynnościową oraz o wartość roboczogodziny waloryzowanej corocznie o wskaźnik inflacji.

W 2018 roku wartość roboczogodziny wynosi 30,60 zł.

Koszt badania wody oczyszczonej produkcyjnej do receptury aptecznej wg monografii Aqua purificata FP IX 2011  i FP X 2014 wynosi  275,40 zł.