Cennik

Koszty badań kalkulowane są w oparciu o tabelę czynnościową oraz o wartość roboczogodziny waloryzowanej corocznie o wskaźnik inflacji.

W 2017 roku wartość roboczogodziny wynosi 30,00 zł.

Koszt badania wody oczyszczonej produkcyjnej do receptury aptecznej wg monografii Aqua purificata FP IX 2011  i FP X 2014 wynosi  270,00 zł.