Cennik

Koszty badań kalkulowane są w oparciu o tabelę czynnościową oraz o wartość roboczogodziny waloryzowanej corocznie o wskaźnik inflacji.

  • Cena roboczogodziny w 2024 r. wynosi 44,20 zł
  • Cena za badanie wody oczyszczonej w 2024 r. wynosi 397,80 zł