Instrukcje

Instrukcja kontroli procesu sterylizacji suchym, gorącym powietrzem z użyciem krążków Sporalu S

 

1. Z aluminiowego opakowania wyjąć papierowe torebki z krążkami Sporalu S.
Nie wyjmować krążków Sporalu S z papierowych torebek.

2. Papierowe torebki z krążkami Sporalu S umieścić w szklanych naczyniach (jedna torebka
z krążkiem Sporalu S w jednym naczyniu).

3. Naczynia z papierowymi torebkami z krążkami Sporalu S umieścić na półkach w urządzeniu sterylizującym. Na każdej z półek można umieścić więcej naczyń z krążkami Sporalu S, ustawiając je w różnych miejscach na półce.

4. Jedną papierową torebkę z krążkiem Sporalu S (tej samej serii, co umieszczone w urządzeniu sterylizującym) zachować jako kontrolny krążek Sporalu S,
nie umieszczać jej w urządzeniu sterylizującym.

5. Przeprowadzić sterylizację urządzeniem sterylizującym w oparciu o wymagania aktualnej FP
(minimalna temperatura 160ºC utrzymywana co najmniej przez 2 godziny).

6. Po zakończeniu procesu sterylizacji każdą papierową torebkę z krążkiem Sporalu S
oddzielnie zapakować, zachowując zasady jałowości ( np. za pomocą jałowej pęsety, do np. jałowego pojemnika na mocz), a opakowania opisać.
Na opakowaniu zawierającym papierową torebkę z krążkiem Sporalu S powinny znaleźć się poniższe informacje:
• Numer serii krążka Sporalu S
• Data ważności krążka Sporalu S
• Miejsce w sterylizatorze, w którym krążek Sporalu S był umieszczony:
Przykładowe oznakowanie:
PG – półka górna
– półka środkowa
PD – półka dolna
K – kontrolny krążek Sporalu S (nie został poddany sterylizacji).

7. Dokładnie opisane opakowania, zawierające papierowe torebki z krążkami Sporalu S, dostarczyć wraz ze zleceniem wykonania badania skuteczności sterylizacji suchym, gorącym powietrzem z użyciem krążków Sporalu S, do Laboratorium Kontroli Jakości Leków Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Krakowie w ciągu 24 godzin od sterylizacji.