Urząd

Struktura Organizacyjna Inspektoratu

W skład Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Działu Nadzoru nad Obrotem Produktami Leczniczymi i Wyrobami Medycznymi
2) Laboratorium Kontroli Jakości Leków
3) Dział Finansowo-Księgowy i Kadr
4) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych
5) Stanowisko Pracy ds. Administracyjnych
6) Stanowisko Pracy ds. Archiwum i BHP
7) Stanowisko Pracy ds. Informatyki
8) Delegatura w Nowym Sączu
9) Delegatura w Tarnowie