Zasięg działalności

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie obejmuje zasięgiem swojego działania obszar województwa małopolskiego.

Inspektorzy inspektoratu w Krakowie nadzorują bezpośrednio powiaty: chrzanowski, krakowski, miechowski, myślenicki, nowotarski, olkuski, oświecimski, proszowicki, suski, tatrzański, wadowicki, wielicki oraz miasto Kraków.

Delegatura w Tarnowie obejmuje zasięgiem swojego działania powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski oraz miasto Tarnów.

Delegatura w Nowym Sączu obejmuje zasięgiem swojego działania powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki oraz miasto Nowy Sącz.