Zezwolenia – apteka

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Zawieszenie działalności apteki ogólnodostępnej