INFORMACJA – wstrzymanie przyjmowania próbek do badań mikrobiologicznych w LKJL

Laboratorium Kontroli Jakości Leków WIF w Krakowie informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi w obiekcie zajmowanym przez laboratorium

wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek do badań mikrobiologicznych w okresie od 5 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku. 

Pozostała działalność laboratorium prowadzona jest bez zmian.