Telefony i fax

wif_krakow1Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

mgr farm. Józef Łoś  tel. 12 422 75 41,  12 422 75 43

Kierownik Delegatury w Nowym Sączu

 mgr farm. Maciej Kawka   tel. 18 443 40 16,  fax 18 443 71 76

Kierownik Delegatury w  Tarnowie

 mgr farm. Monika Jabłońska-Biela   tel. 14 626 02 54   fax 14 626 26 78

Kierownik Laboratorium Kontroli Jakości Leków

mgr Grażyna Zabierowska-Ślusarczyk tel./fax  12 659 13 09, 12 620 58 00

Główny Księgowy

mgr Renata Sarad tel. 12 422 79 50