Cennik

Koszty badań kalkulowane są w oparciu o tabelę czynnościową oraz o wartość roboczogodziny waloryzowanej corocznie o wskaźnik inflacji.

W 2019 roku wartość roboczogodziny wynosi 31,10 zł.

Koszt badania wody oczyszczonej produkcyjnej do receptury aptecznej wg aktualnej monografii Farmakopei Polskiej FP: 04/2018:0008 wynosi  279,90 zł.