Udzielenie zezwoleń – apteka

  1.  eGate instrukcja
  2.  Informacja o elektronicznym składaniu wniosku eGate
  3. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki
  4. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku
  5. Oświadczenia składane przez wnioskodawcę – farmaceutę
  6. Oświadczenia składane przez wnioskodawcę – spółkę jawną, partnerską
  7. Oświadczenia składane przez wspólników, partnerów spółki jawnej, partnerskiej
  8. Oświadczenie kierownika apteki
  9. Informacja o uruchomieniu apteki
  10. Opłata za zezwolenie, przeniesienie oraz zmianę zezwolenia