Udzielenie zezwoleń – punkt apteczny, obrót pozaapteczny

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego

  1.  eGate instrukcja
  2. Informacja o elektronicznym składaniu wniosku eGate
  3. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego
  4. Wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku
  5. Oświadczenie nr 1-os. fizyczna, spółka cywilna
  6. Oświadczenie nr 1- spółka
  7. Oświadczenie nr 2
  8. Oświadczenie kierownika punktu aptecznego
  9. Informacja o uruchomieniu punktu aptecznego
  10.  Opłata za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego

PLACÓWKI OBROTU POZAAPTECZNEGO
(sklepy zielarsko-medyczne, sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego)

Informacje i procedura
załącznik nr 1 – ZGŁOSZENIE rozpoczęcia działalności przez placówkę obrotu pozaaptecznego
załącznik nr 2 – WNIOSEK o wydanie zaświadczenia potwierdzającej spełnienie wymagań kadrowo-lokalowych przez placówkę obrotu pozaaptecznego.