Zezwolenia – punkt apteczny, obrót pozaapteczny

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego

Zawieszenie działalności punktu aptecznego

Wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego

PLACÓWKI OBROTU POZAAPTECZNEGO
(sklepy zielarsko-medyczne, sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego)

Informacje i procedura
załącznik nr 1 – ZGŁOSZENIE rozpoczęcia działalności przez placówkę obrotu pozaaptecznego
załącznik nr 2 – WNIOSEK o wydanie zaświadczenia potwierdzającej spełnienie wymagań kadrowo-lokalowych przez placówkę obrotu pozaaptecznego.