Udzielenie zezwoleń – punkt apteczny, obrót pozaapteczny

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego

 1.  eGate instrukcja
 2. Informacja o elektronicznym składaniu wniosku eGate
 3. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego
 4. Wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku
 5. Oświadczenie nr 1-os. fizyczna, spółka cywilna
 6. Oświadczenie nr 1- spółka
 7. Oświadczenie nr 2
 8. Oświadczenie nr 3
 9. Oświadczenie kierownika punktu aptecznego
 10. Informacja o uruchomieniu punktu aptecznego
 11.  Opłata za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego

PLACÓWKI OBROTU POZAAPTECZNEGO
(sklepy zielarsko-medyczne, sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego)

Informacje i procedura
załącznik nr 1 – ZGŁOSZENIE rozpoczęcia działalności przez placówkę obrotu pozaaptecznego
załącznik nr 2 – WNIOSEK o wydanie zaświadczenia potwierdzającej spełnienie wymagań kadrowo-lokalowych przez placówkę obrotu pozaaptecznego.