Do pobrania

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa

Zmiana kierownika w aptece ogólnodostępnej

1. Zgłoszenie zmiany na stanowisku kierownika
2. Oświadczenie o podjęciu się funkcji kierownika
3. Oświadczenie o zaprzestaniu pełnienia funkcji kierownika

Zmiana kierownika w aptece szpitalnej lub dziale farmacji szpitalnej

1.Zgłoszenie zmiany na stanowisku kierownika
2.Oświadczenie o podjęciu się funkcji kierownika
3.Oświadczenie o zaprzestaniu pełnienia funkcji kierownika

Zmiana kierownika w punkcie aptecznym

1.Zgłoszenie zmiany na stanowisku kierownika
2.Oświadczenie o podjęciu się funkcji kierownika przez mgr farm.
3.Oświadczenie o podjęciu się funkcji kierownika przez techn. farm.
4.Oświadczenie o zaprzestaniu pełnienia funkcji kierownika

Zastępstwo na stanowisku kierownika

1.Zgłoszenie powierzenia zastępstwa na stanowisku kierownika apteki
2.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na objęcie zastępstwa

Przekazanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego do utylizacji

Wzór protokołu przekazania produktu leczniczego, wyrobu medycznego do utylizacji

Pozostałe

  1. Plan kontroli 2020