Środki odurzające i substancje psychotropowe

1. Udzielenie zgody na posiadanie w celach medycznych oraz w celach przeprowadzenia badań klinicznych,
preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe

2. Udzielenie zezwolenia na stosowanie, w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzających
lub substancji psychotropowych

3.  Zwolnienie apteki z prowadzenia środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P

4. Zgłoszenie prowadzenia ewidencji środków odurzających grupy I-N oraz substancji psychotropowych grupy II-P w formie elektronicznej

5. Przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na leki posiadające kategorię dostępności „Rpw”.

6. Informacja dla podróżnych w sprawie przewozu środków odurzających i substancji psychotropowych, jakie są niezbędne do leczenia medycznego w przypadku przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej