Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

dotyczący przypomnienia o obowiązku przestrzegania przez personel aptek i punktów aptecznych zasad obsługi i sprzedaży  oraz zachowania odpowiednich środków ostrożności podczas wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w czasie panującej epidemii COVID-19.

Komunikat MWIF