Informacja o naborze do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista – inspektor ds. wytwarzania w Wydziale ds. Nadzoru nad Wytwarzaniem Produktów Niesterylnych w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania.

Link do ogłoszenia: starszy-specjalista,107358,v7.pdf (kprm.gov.pl)