Struktura

Struktura Organizacyjna Inspektoratu

W skład Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1. Stanowisko Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
  2. Dział Nadzoru Nad Obrotem Produktami Leczniczymi i Wyrobami Medycznymi.
  3. Delegatura w Nowym Sączu.
  4. Delegatura w Tarnowie.
  5. Laboratorium Kontroli Jakości Leków.
  6. Dział Finansowo – Księgowy i Kadr.
  7. Stanowisko Pracy do Spraw Archiwum.
  8. Stanowisko Pracy do Spraw Informatyki.