Środki odurzające i substancje psychotropowe

1. Udzielenie zgody na posiadanie w celach medycznych oraz w celach przeprowadzenia badań klinicznych,
preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe

2. Udzielenie zezwolenia na stosowanie, w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzających
lub substancji psychotropowych

3. Przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na leki posiadające kategorię dostępności „Rpw”.

4. Przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na leki zawierające środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadające kategorię dostępności „Rp”. – od 1 LIPCA 2021