Środki odurzające i substancje psychotropowe

1. Udzielenie zgody na posiadanie w celach medycznych oraz w celach przeprowadzenia badań klinicznych,
preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe

2. Udzielenie zezwolenia na stosowanie, w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzających
lub substancji psychotropowych

3. Przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na leki posiadające kategorię dostępności „Rpw”.