Środki odurzające i substancje psychotropowe

1. Udzielenie zgody na posiadanie w celach medycznych oraz w celach przeprowadzenia badań klinicznych,
preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe

2. Udzielenie zezwolenia na stosowanie, w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzających
lub substancji psychotropowych

3. Zgłoszenie prowadzenie badań naukowych nad problematyką narkomanii – w przypadku środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów lub prekursorów kategorii 1

4. Zgłoszenie prowadzenia badań w celu identyfikacji i potwierdzenia popełnienia przestępstwa  – w przypadku środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów lub prekursorów kategorii 1

5. Przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na leki posiadające kategorię dostępności „RPW”, której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne

6. Przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na leki zawierające środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadające kategorię dostępności „Rp”. – od 1 LIPCA 2021

7. Przewóz środków odurzających i substancji psychotropowych, jakie są niezbędne do leczenia medycznego w przypadku przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja dla podróżnych sprawie przywozu lub wywozu środków odurzających i substancji psychotropowych, jakie są niezbędne do leczenia medycznego w przypadku przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej

8. Zabezpieczanie produktów leczniczych zepsutych, sfałszowanych lub którym upłynął termin ważności, zawierających w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1

  • Zawiadomienie o posiadaniu zepsutych, sfałszowanych lub po terminie ważności substancji kontrolowanych (.pdf)