Zgody środki odurzające i substancje psychotropowe

1. Udzielenie zgody na posiadanie w celach medycznych oraz w celach przeprowadzenia badań klinicznych,
preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe

2. Udzielenie zezwolenia na stosowanie, w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzających
lub substancji psychotropowych

3. Wniosek o przydział zakresu liczb będących unikalnymi nr identyfikującymi recepty na leki „Rpw”