Informacja o naborze do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko specjalisty – inspektora ds. obrotu hurtowego. Szczegóły na stronie www.gif.gov.pl  w zakładce praca i praktyki w GIF oraz na stronie BIP KPRM.

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny zapewnia swoim pracownikom:

− umowę o pracę;
− możliwość rozwoju zawodowego;
− refundację kosztów nauki języka obcego i studiów podyplomowych;
− wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
− regularnie wypłacane wynagrodzenie;
− dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia pracownika służby cywilnej w zależności od udokumentowanego stażu;
− dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”;
− nagrody – w zależności od wyników pracy;
− atrakcyjny pakiet socjalny.