Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

dotyczący fałszowania recept w formie papierowej na leki opioidowe.

Komunikat MWIF 07.01.2021