Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

w sprawie ograniczeń wynikających z art. 88 ust. 1a – 1c ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Komunikat MWIF 09.09.2021